ZARZĄD OKRĘGU PZHGP KRAKÓW


ul. Wolności 2
30-661 KRAKÓW
konto: 45 1020 2892 0000 5502 0179 6325ZARZĄDU OKRĘGU KRAKÓW 2015 - 2018


Prezes Okręgu Tomasz OSIŃSKI

Członek zarządu I zastępca Prezesa Wiesław WOJNARSKI

Wiceprezes ds. lotowych Stanisław OBIEŻYŃSKI

Wiceprezes ds. finansowych Adrian ZABOROWSKI

Wiceprezes ds. gospodarczych Jan LEŚNIAK

Sekretarz Okręgu Marian DRZAZGA

Członek zarządu Bogdan STANISZEWSKI

Członek zarządu Andrzej WŁOSIK

Członek zarządu Tadeusz STAROWICZ


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej DZIURA

Zastępca Przewodniczącego Emil DUDZIŃSKI

Sekretarz Jerzy RUSZKOWSKI

Członek Marian LISAK

Członek Stanisław STANOWSKI


KOMISJA DYSCYPLINARNA

Przewodniczący Kazimierz LISKIEWICZ

Zastępca Przewodniczącego Paweł PĘCZALSKI

Sekretarz Krzysztof PIWOWARCZYK

Członek Tadeusz GÓRKA

Członek Janusz KROKOSZ