POLSKI   ZWIĄZEK   HODOWCÓW   GOŁĘBI   POCZTOWYCH

OKRĘG   KRAKÓW   REGION IV