Informacja /2019

Nowy adres strony Okręgu Kraków wkrótce dostępny: okreg-krakow.pzhgp.net


Informacja /2019

1. W dniu 24.04.19 r. należy przesłać elekronicznie do Obliczeniowca Okręgu spisy 50 do GMP oraz plan lotów, natomiast o godz. 16.00 taki jeden spis i plan lotów (forma papierowa) złożyć w siedzibie Okręgu na oś. Zielonym 13.W dniu tym zostaną wydane Potwierdzenia Odlotu. Ze spisami zapraszamy Prezesów Lotowych oraz Skarbników.OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA. 2. Spisy 10 do Mistrzostwa lotników Regionu i Okręgu należy przesłać elektronicznie w dniu 15.05.19r. a w formie papierowej w tym dniu złożyć po 1 egzemplażu w okręgu. 3. Termin ostateczny składania WYKAZÓW KWARTALNYCH upływa z dniem 15.05.19 r.


Informacja /2019

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze
w dniu 22.03.2019 (piątek)g. 17.00 w lokalu Gołębnik, obecność delegatów obowiązkowa


Informacja /2018

Nowy adres siedziby Okręgu
31-978 Kraków, os. Zielone 13


Informacja /2018

Liczba Delegatów z poszczególnych Oddziałów na Zebranie Okręgowe
Libiąż 2
Wawrz-Niepoł. 3
Kraków 3
Dobczyce 4
Krzeszowice 5
Myslenice 2
N. Huta 4
Proszowice 3
Skawina 3
Sułkowice 4
Bochnia 4
Alwernia 4
N. Brzesko 3
Skała 3
Kalwaria 3


Informacja /2018

Zbiórka gołębi na wystawę Ogólnopolską 02.01.2019 g. 13.00 Osiedle Zielone 13, Nowa Huta


Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

W dniu 15 - 16.12.2018 r.w Myślenicach
odbędzie się Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych,
ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice
Serdecznie zapraszamy


KOMUNIKAT /2018

Zebranie Okręgu w dniu 23.11.2018 g. 17.00 w lokalu Gołębnik w Krakowie Prezesi i Vice Prezesi ds. lotowych
Podsumowanie sezonu lotowego 2018 oraz ustalenie lotów w kat. OPEN na 2019 rok
Składanie deklaracji gołębi wraz z kartą ocen na Wystawę Okręgowa


KOMUNIKAT /2018

Gołębie z miejscowości Wałcz wypuszczono w dniu 30.09.2018 g. 8.45


KOMUNIKAT /2018

Do dnia 30.09.2018 roku należy w formie elektronicznej zgłosić
wyniki GMP gołębi młodych do obliczeniowego Okręgu


INFORMACJA

Lot okręgowy gołębi młodych z miejscowości Wałcz
przełożony na 30.09.2018 (niedziela).
Zgłaszanie gołębi na lot, wraz z opłatą 5 zł od gołębia, podział klatek w dniu 20.09.2018 w siedzibie Okręgu
Seria 10/10 (tylko jedna seria) , do indywidualnych nagród można zgłosić dowolną ilość gołębi


KOMUNIKAT /2018

Dotyczy: limity do weryfikacja końcowej wyników w kategoriach w 2018 roku


INFORMACJA

Dokumentacja z wyników lotowych
Do dnia 30.08.2018 roku należy w formie elektronicznej przesłać wyniki w kategoriach, GMP i Lotniki do obliczeniowego Okręgu
Kat A do 500 coef; B do 500 coef., C do 350 coef, M do 300 coef. Zespoły lotników powyżej 50 konkursów
Weryfikacja odbędzie się w dniu 13.09.2018
Zgłaszanie gołębi na lot okręgowy z miejscowości Wałcz w dniu 13.09.2018 r.
Opłata od gołębia wynosi 5 zł. seria 10/10


INFORMACJA

Gołębie z lotu Hannover 3 wypuszczono 28.07.2018 g. 6.00


INFORMACJA

Lot Narodowy Bruksela
Koszowanie gołębi w dniu 26.07.2018 (czwartek) godz. 10.00 w Oddziale Nowa Huta
Okulnickiego 217 przy bazie MPK
Zgłaszanie gołebi do Prezesa Oddziału Skała Kol. Emila Dudzińskiego tel. 502613115
Informacje należy przesyłać SMS-em podając nazwisko hodowcy, nr gołębia oraz godzinę przylotu


INFORMACJA

spisy gołębi młodych oraz plany lotów (4 loty)
w formie papierowej (siedziba Okręgu) oraz elektronicznej (obliczeniowy Okręgu)
należy składać do 16.08.2018 roku


INFORMACJA

Gołębie z lotu Hannover 2 wypuszczono 14.07.2018 g. 6.00


INFORMACJA

Gołębie z lotu Hannover 1 wypuszczono 30.06.2018 g. 5.30


INFORMACJA

Zgłaszanie gołębi na lot Hannover II w dniu 05.07.2018 w siedzibie Okręgu wraz z opłatą, 3 zł od gołebia
podział klatek na Oddziały. Na loty Hannover spisy potwierdzone przez weterynarza przekazać konwojentowi
Do końca czerwca należy dokonać opłat za obrączki i za składki członkowski


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 4 wypuszczono 17.06.2018 g. 5.00


INFORMACJA

Zgłaszanie gołębi na lot Hannover II w dniu 21.06.2018 w siedzibie Okręgu wraz z opłatą,
podział klatek na Oddziały. Składanie ofert na loty Hannover do dnia 21.06.2018


INFORMACJA

Zgłaszanie gołębi na lot narodowy z Brukseli do dnia 17.06.2018 do kol. M. Drzazgi
tel. 798698982. Seraia 5/3 z całego spisu.


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 3 wypuszczono 10.06.2018 g. 5.00


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 2 wypuszczono 04.06.2018 g. 5.40


INFORMACJA

Z powodu warunków pogodowych start gołebi
przesunięto na dzień jutrzejszy


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 1 wypuszczono 27.05.2018 g. 5.45


INFORMACJA

Na loty z miejscowości Police kabiny powinny być
na miejscu startu gołębi przed godziną 3.00
Kabiny powinny być zaopatrzone w wodę i karmę
W przypadku złej pogody w dniu planowanego startu gołębi
lot może zostać przełożony na dzień następny
W punktach wkładań kopie list wkładań i protokołów
należy przekazać konwojentowi
Przedstawicielem Okręgu jest kol. Marek Pabiańczyk


KOMUNIKAT

Składanie planów lotów z zaznaczeniem rejonów oraz spisy "50-tek" w dniu 26.04.2018
w siedzibie Okręgu. Powyższe do 26.04.2018 należy również przesłać w formie elektronicznej do Obliczeniowego Okręgu
W dniu 26.04.2018 wydawanie druków potwierdzeń odlotów
w dni 17.05.2018 składanie spisów "10 - tek" do zespołów lotników z "50-tki" oraz w fornie elektronicznej


KOMUNIKAT

W dniu 05.04.2018 zgłaszanie Rejonów Lotowych w siedzibie Okręgu


KOMUNIKAT

Dotyczy planów lotów w okręgowych w 2018 roku


KOMUNIKAT

Zebranie Walne - Spawozdawcze
Zebranie sprawozdawcze Delegatów Okręgu Kraków odbędzie się w dniu 16.03.2018 roku

o godz. 17.00 (piątek) w lokalu Gołębnik ul. Christo Botewa 9. Oddziały zobowiązane są do przesłania sprawozdań z zebrań sprawozdawczych do Okręgu
przed Zebraniem Okręgowym.


KOMUNIKAT

Obrączki rodowe na 2019 rok
przyjmowanie zamówień prze Okręg do 22.02.2018 roku

koszt obrączki tradycyjnej 0,80 zł, obrączki DERBY 1,21 zł


KOMUNIKAT

Przyjmowanie gołębi na Wystawę Ogólnopolską
odbędzie się w siedzibie Okręgu w dniu 10.01.2018 r. (środa) o godz. 13.30


Aukcja gołębi Oddziału Nowe BrzeskoOkręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

W dniu 16 - 17.11.2017 r.w Myślenicach
odbędzie się Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych,
ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice
Serdecznie zapraszamy


KOMUNIKAT

W dniu 24.11.2017 r.g. 17.00 (piątek) odbędzie się
Zebranie Okręgowe Prezesów i Vice Prezesów Oddziałów d/l dotyczące podsumowania sezonu lotowego 2017,
oraz przedstawienia lotów na 2018 rok oraz składania deklaracji wraz z kartami na wystawę okręgową.


KOMUNIKAT

Gołębie wypuszczono z miejscowości Stargard 25.09.2017 g. 8.00


KOMUNIKAT

Lot Okręgowy gołębi młodych z miejscowości Stargard - przeniesione koszowanie na dzień 24.09.2017
Pozostałe bez zmian


KOMUNIKAT 3/2017

Dotyczy: limity do weryfikacja końcowej wyników w kategoriach w 2017 roku


KOMUNIKAT

Lot Okręgowy gołębi młodych z miejscowości Stargard w dniu 24.09.2017
Seria 10/10. Hodowca może zgłosić 1 serię. Gołębie poza serią biorą udział w indywidualnym współzawodnictwie.
Seria z całego spisu. Pierwsze gołębie należy zgłaszać do przedstawicieli Oddziałów, Oddziały zgłaszają pierwsze gołębie do Okręgu.
Zgłaszanie gołębi na lot wraz z opłatą, podział klatek w dniu 14.09.2017 (czwartek) w siedzibie Okręgu.
Przesyłanie wyników gołębi młodych, GMP, w formie elektronicznej do 22.09.2017.
Wyniki z pelną dokumentacją w dniu 28.09.2017 (czwartek) w siedzibie Okręgu.


KOMUNIKAT 3/2017

Dotyczy: Weryfikacja wyników w kategoriach w 2017 roku


INFORMACJA

Gołębie z lotu Hannover 3 i Bruksela wypuszczono dnia 29.07.2017 g. 6.30


INFORMACJA

Gołębie z lotu Hannover 2 wypuszczono dnia 15.07.2017 g. 6.00
Słonecznie
Opłata od gołębia na Hannover 3 wynosi 2.50 zł.


INFORMACJA

Koszowanie gołębi na lot Bruksela w dniu 27.07.2017 g. 13.00 (czwartek)
Nowa Huta ul. Łowińskiego 217
Oddziały zabezpieczają zestawy elektroniczne do odbioru gołębi we własnym zakresie
Zgłaszanie pierwszych gołębi z lotu u kol. J. Lesniaka tel. 575424848


INFORMACJA

Gołębie z lotu Hannover 1 wypuszczono dnia 01.07.2017 g. 6.10
Pochmurno


INFORMACJA

Spisy gołębi z poświadczeniem od lekarza weterynarii
należy przedłożyć konwojentowi na lot z Hannoveru


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 4 wypuszczono dnia 18.06.2017 g. 5.00
Słonecznie


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 3 wypuszczono dnia 11.06.2017 g. 5.30
Lekkie zachmurzenie


INFORMACJA

W dniu 22.06.2017 roku (czwartek) w siedzibie Okręgu Oddziały zgłaszają gołębie
i dokonują wpłaty po 3 zł od sztuki na lot Hannover 1. Zostanie przeprowadzony również podział klatek


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 2 wypuszczono dnia 05.06.2017 g. 5.00
Pogoda słoneczna.


INFORMACJA

Ze względu na warunki pogodowe wypuszczenie gołębi z lotu Police 2 przełożona na dzień jutrzejszy


INFORMACJA

Gołębie z lotu Police 1 wypuszczono dnia 28.05.2017 g. 5.10
Pogoda słoneczna.


INFORMACJA

Wykazy półroczne hodowców należy bezzwłocznie przedłożyć do Okręgu
Wpłaty za obrączki rodowe, współzawodnictwo okręgowe oraz składki członkowskie należy wpłacać do 31.05.2017 na konto Okręgu


INFORMACJA

Na loty z miejscowości Police kabiny powinny być
na miejscu startu gołębi przed godziną 3.00
Kabiny powinny być zaopatrzone w wodę i karmę
W przypadku złej pogody w dniu planowanego startu gołębi
lot może zostać przełożony na dzień następny
W punktach wkładań kopie list wkładań i protokołów
należy przekazać Przedstawicielowi Okręgu kol. Markowi Pabiańczykowi
współrzędne Police 1430100.5332580


KOMUNIKAT

Przesyłanie list konkursowych
Przypominamy o konieczności przesyłania list konkursowych w wersji elektronicznej do obliczeniowego Okręgu
na zasadach obowiązujących od ubiegłego roku


KOMUNIKAT

Spisy "10", Zespołów Lotników należy składać w dniu 18.05.2017 po jednym egzemplarzu
należy przesłać również do Okręgu spisy w wersji elektronicznej do obliczeniowego Okręgu
Zgłaszanie gołębi na Lot Narodowy z Brukseli w dniu 01.06.2017 w siedzibie Okręgu, seria 5/3, opłata 10 zł od gołębia


KOMUNIKAT

Zarząd Oddziału Kalwaria,wraz z Zarządem Okręgu Kraków zaprasza na 8-ma kolejna
pielgrzymkę do Klasztoru o.o. Bernardynów w Kalwarii wszystkich hodowców w niedziele 23.04.17 r .godz. 12.00. Poczty Sztandarowe Oddziałów zbiórka na Placu Rajskim godz. 11.45.Dobry lot


KOMUNIKAT

Spisy 2017 gołębie dorosłe
Składanie spisów 50-tek, planów lotów po jednym egzemplarzu oraz wydawanie potwierdzeń odlotów w dniu 27.04.2017 r. g. 16.30 w siedzibie Okręgu

Spisy 10-tek do współzawodnictwa Lotników po jednym egzemplarzu w dniu 18.05.2017 (czwartek)
w powyższych terminach należy przesłać do Okręgu spisy w wersji elektronicznej
listy konkursowe do Okręgu należy przesyłać na dotychczasowych zasadach


KOMUNIKAT

Wcześniejsze komunikaty dostępne są w zakładce "Archiwum aktualności"